Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/virt1359/domains/notariusze-torun.com.pl/public_html/wp-content/plugins/LayerSlider/wp/widgets.php on line 4

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/virt1359/domains/notariusze-torun.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 257

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/virt1359/domains/notariusze-torun.com.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Taksa notarialna - Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna dla CiebieNotariusz Toruń – Kancelaria notarialna dla Ciebie

Taksa notarialna

Taksa notarialna

Wynagrodzenie notariusza uregulowane zostało w przepisach prawnych. Jednym z aktów prawnych, które regulują wysokość opłat notarialnych jest: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Za podstawę określenia maksymalnej stawki przepisy prawa uznają:

 • dla umowy sprzedaży – wartość rynkową przedmiotu umowy;
 • dla umowy zamiany - najwyższą wartość zamienianego przedmiotu umowy;
 • przy podziale - ogólną wartość majątku podlegającego działowi
 • dla czynności związanych z oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste - wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
 • dla umowy dzierżawy lub najmu - wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;

Znając już podstawę obliczania stawki, opłaty za daną czynność notarialną wynoszą:

 • 100 zł - do wartości przedmiotu 3000 zł;
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł – powyżej wartości przedmiotu od 3000 zł do 10 000 zł;
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł - powyżej wartości przedmiotu od 10 000 zł do 30 000 zł;
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł – powyżej wartości przedmiotu od 30 000 zł do 60 000 zł;
 • 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł - powyżej wartości przedmiotu od 60 000 zł do 1 000 000 zł;
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł - powyżej wartości przedmiotu od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł;
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł – powyżej wartości przedmiotu od 2 000 000 zł;

Przepisy prawa określają także kwotowo stawki notarialne za sporządzenie następujących dokumentów:

 • akty notarialne:
 • umowa majątkowa małżeńską – 400 zł,
 • testament – 50 zł,
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
 • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł,
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł,
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł,
 • sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł,
 • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego – 50 zł,
 • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym – 100 zł,
 • sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
 • sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł.
 • wypisy sporządzonych aktów notarialnych - 6 zł za każdą stronę wypisu.
 • poświadczenia :
 • poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
 • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
 • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
 • poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
 • poświadczenie pozostawania przy życiu:
 • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
 • w innym celu – 30 zł;
 • poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.
Używamy cookies, aby zapewnić, że damy Ci najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.
Ok